Hvilken øvelse av knebøy, bulgarsk splittknebøy og hip-thrust aktiverer m. gluteus maximus mest? En observasjonsstudie av Ole-­‐Kristen Jacobsen og Benjamin Christensen

Eksamensarbeid, Näprapathögskolans rapportserie, Stockholm mai 2014. Link til hele studien her.


Längdåkning i klassisk stil: Dubbelstakning, av Johnny Nilsson

I denne boken belyses biomekaniske og fysiologiske sider ved staking. Konvensjonelle staketeknikker beskrives og en alternativ staketeknikk presenteres. Videre beskrives en del resultater fra en rekke EMG-målinger under staking. Forfatteren har også sett på stavlengde og stavstivhet sin påvirkning på effektiviteten i stavtaket. Til slutt diskuteres treningsmetoder og teknikkanalyse med hensyn på staking.

Les teorien bak staketeknikk - et must for langløp.

Produktspesifikasjoner 

Forfatter: Nilsson, Johnny, 1950-
Utgiver: Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)
Utgivelsesår: 2009
ISBN: 978-91-633-4064-2
Språk: Svensk
Antall sider: 144
Serie: Vetenskap & praktik i idrott

Pris: kr 99